úterý 24. listopadu 2020

Projektový den

Kreativní tvoření s vůní podzimu

Projektový den s názvem „Kreativní tvoření s vůní podzimu“ se měl

 uskutečnit již koncem října. Z důvodu uzavření škol a přechodu na 

distanční výuku realizujeme projektový den v posledním podzimním

 měsíci – listopadu.

Cílem projektového dne bylo shrnutí učiva o podzimu – podzimní 

měsíce, projevy podzimu, ovoce, zelenina, činnosti vykonávané 

na podzim a hlavně výtvarné zachycení podzimní přírody netradičními 

výtvarnými technikami.

V rámci projektového dne jsme využili tři alternativní techniky: 

tisky, mramorování a eukanistiku.

Snažili jsme se naučit děti vnímat, prožívat, hodnotit a tvořit krásná 

dílka.
středa 11. listopadu 2020

Pondělí 16. 11.

Vážení rodiče, ve středu 18. 11.

jdou žáci 1. a 2. tříd  už zase

normálně do školy.

Vypracované úkoly nám děti

odevzdají až ve středu, kdy se

zpátky vrátí do školy.

Už se ná vás moc těšíme. 

Pondělí   16. 11. 2020

Pracovní sešit ke slabikáři

Stále procvičujeme čtení písmen

a slabik v učebnici a na folii!

 

MatematikaPsaníprocvičuj, pozor na správný sklon 

 

Čtvrtek 12. 11. 2020

Pracovní sešit ke slabikáři

Strana 2

Procvičuj čtení slabik nejdříve v řádcích, 

pak ve sloupcích.

V každém řádku najdi slovo, které je napsáno dole

na kartičce a vybarvi příslušnou barvou.

Je tam ukázka.

Matematika

Učebnice - počítej na straně 31.

Jen to poloviny stránky.

Piš výsledky:


Prvouka

Já a můj svět str. 18

Stromy na podzim.

Pojmenuj a vybarvi listy

a podzimní plody.

Žalud, kaštan, šípek, šišky.

Psaní – čtvrtá strana z písanky  - je to těžký úkol,

 hodně se snaž.  Píšeme písmenko e, é.Pátek  13. 11. 2020

Pracovní sešit ke slabikáři

Strana 3

Spoj slabiku s vhodným obrázkem a obrázek 

vybarvi.

Ve spodní části stránky čtěte slova a pozor 

na správné dodržování délek. 

Matematika

Učebnice - počítej na straně 31.

Druhá polovina stránky.

Piš výsledky:
Prvouka

Pokud budou dětí chtít, mohou si vybarvit

pohádku O veliké řepě na straně 17.

Psaní -  pátá stránka písanky písmenko l.

Pozor na správný sklon písma!
neděle 8. listopadu 2020

 Pondělí 9. 11. 2020

Živá abeceda  

Stále opakujeme písmena a slabiky v učebnici.

Naučte se básničku na straně 48.

Slabiky procvičujeme i podle folie.Matematika

Str. 29 – příklady na sčítání a odčítání –

dva spodní rámečky.

Psaní - 2. stránka z písankyÚterý  10. 11. 2020

Živá abeceda  

Strana 48  

Kroužkování stejných  tiskacích a psacích písmenek.

Str. 49 dopisování prvních písmen k obrázkům.


 L


Čtení písmen.

Slabiky stále procvičujeme i podle folie.


Matematika strana 30.

Porovnáváme dominové karty.

Doplňujeme řadu čísel.

Vypočítej příklady ve spodním rámečku.


 

Prvouka

Já a můj svět str. 16

Vybarvi zeleninu.

Psaní : stránka  2 z písanky.
Středa  11. 11. 2020

 

Nová učebnice – Pracovní sešit ke slabikáři

Strana 1

Dopiš první písmenko k obrázkům.

Slabiky stále procvičujeme i podle folie.
Matematika

Vypočítej


Psaní – třetí strana z písanky -pozor na správný sklon.
8. listopadu

Pochvala pro žáky a rodiče, 
kteří pravidelně spolupracují se školou
a řádně plní domcí úkoly.
středa 4. listopadu 2020

 Úkoly na čtvrtek a pátek 5. a  6. 11.

Čtvrtek  5. 11. 2020

Živá abeceda   Strana 46   

-  dopiš chybějící písmenka
Nácvik čtení slabik a čtení slabik.
Slabiky stále procvičujeme i podle folie.


Matematika   strana 27 – celá.

Opiš řady čísel.


Doplň čísla podle počtu tvarů v rámečku.
Dokresli modře srdíčka, tak, aby jich bylo
v řádku  6.

Rozlož -  

1. sloupec  – doplň druhé číslo, tak, aby to dávalo 6.
2. sloupec  – doplň druhé číslo, tak, aby to dávalo 5.

 

Psaní

Moje první psaní – psaní číslic str. 6
Nácvik šestky.
Opakování psaní číslic – 4, 5, 6

 

Prvouka  - Já a můj svět

Strana 15
Podzim v sadu – vybarvěte obrázek.

Pátek 6. 11.

Živá abeceda – strana 47

Opakuje naučená písmenka.

Do rámečku na straně 47 píšeme první slabiku ze slova, 
které je na obrázku. 

     


motýl      napíšeme slabiku   MO  
labuť       napíšeme slabiku   LA


Slova napsaná v listech si nejdříve tužkou rozdělíme
na slabiky a pak se je naučíme číst.   
Pe/pa,  po/le, mí/sa, má/me, se/le, pů/lí, Mí/la, Má/mo!

 

Matematika   strana 28 – celá.

Píšeme, kroužkujeme a doplňujeme čísla. 

Podle čísel kreslíme daný počet obrázků.

Můžeš kreslit kolečka, čtverečky, sluníčka, srdíčka.

Psaní

Pokud ti ještě chybí něco dopsat v učebnici 

Moje první psaní,

doplň si to.

Netýká se to psaní číslic, ty se budeme učit 

až další týden.