středa 15. září 2021

 Dnes jsme ještě využili krásného počasí a ve výtvarce

 děti tvořily svá dílka z přírodních materiálů.


úterý 31. srpna 2021

Škola začíná ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 hodin.

Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. mají děti vyučování  

do 11. 40 hodin.

V týdnu od 6. 9. se už budeme učit podle rozvrhu.       Školní rok 2021/2022

          Už jsme druháci.

           Tak ať se dařííí...
středa 30. června 2021

 Poslední den ve škole - vysvědčení.úterý 29. června 2021

 Tak už je to TADY!

Zítra si rozdáme vysvědčení a začínají prázdniny.

 Veselé zoubky v I. A

Den před koncem školního roku proběhl v naší třídě projekt 

„ Veselé zoubky“ pod záštitou společnosti „dm drogerie markt s. r. o“.

Ve dvou  hodinách se žáci zábavnou formou seznámili s tímto 

zajímavým programem.

Děti už vědí, kolik mají zoubků a jak o ně pečovat, ví, jak vzniká

kaz a jak mu předejít. Snad se přestaly bát zubaře a umí si své 

zoubky správně vyčistit. Na závěr se dozvěděly, že není ani tak důležité,

jakou používají pastu,  ale daleko důležitější je mít správný kartáček.

Žáci dostali preventivní balíčky, které obsahovaly zubní pastu, kartáček, 

a žvýkačky bez cukru.


pondělí 28. června 2021

 Dopravní výchova

V pondělí 28. 6. jsme si připomínali správné chování 

o prázdninách. Tentokrát jsme se zaměřili na dopravní 

výchovu. Zopakovali jsme si dopravní značky, správné 

chování na silnici, přecházení vozovky.

Vše jsme si odzkoušeli při hrách. Pracovali jsme 

také s výukovými programy na interaktivní tabuli.

Na závěr si žáci své znalosti ověřili výběrem a doplňováním 

správných odpovědí do materiálů z "BESIPU". Nakreslili, 

kde si mohou bezpečně hrát.